Müşteri Hizm. +90 212 652 50 95

VİZYONUMUZ

Beklentilerin üzerinde yapıcı hizmet sunmaktayız. Caner Ofset, kendi sektöründe müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, bulunduğu sektörde verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir şirketidir.

MİSYONUMUZ

Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye, topluma, hukuka saygılı; ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye duyarlı şekilde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak. Geleceğimiz için sağlam temeller atmak ve müşteri memnuniyeti çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile sağlamak için;

• Hizmette verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalıyız,
• Hizmet maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü korumalıyız,
• Kalitemizi sürekli geliştirmeliyiz,
• Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeliyiz,
• Personelimizin eğitimine önem vermeliyiz,
• Çağdaş teknolojiyi izlemeliyiz,
• Doğal çevrenin korunmasına özen göstermeliyiz,
• Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını sağlamalıyız.